25046: آز مهندسی مایکروویو 
نام درس: آز مهندسی مایکروویو (Microwave Engineering Lab)
شماره درس: 25046
پیش‌نیاز(ها): 25747 (مهندسی مایکروویو)
هم‌نیاز(ها): -
تعداد واحد: 1
مقطع: کارشناسی
توضیحات: -

 
آخرین به‌روزرسانی: 19 / 1 / 1403