25747: مهندسی مایکروویو 
نام درس: مهندسی مایکروویو (Microwave Engineering)
شماره درس: 25747
پیش‌نیاز(ها): 25762 (میدان‌ها و امواج)
هم‌نیاز(ها): -
تعداد واحد: 3
مقطع: کارشناسی
توضیحات: -

 
آخرین به‌روزرسانی: 29 / 1 / 1403