25123: مبانی اپتیک و فوتونیک 
نام درس: مبانی اپتیک و فوتونیک (Fundamentals of Optics and Photonics)
شماره درس: 25123
پیش‌نیاز(ها): 25733 (الکترومغناطیس)
هم‌نیاز(ها): -
تعداد واحد: 3
مقطع: کارشناسی
توضیحات: -

 
آخرین به‌روزرسانی: 20 / 1 / 1403