25733: الکترومغناطیس 
نام درس: الکترومغناطیس (Electromagnetics)
شماره درس: 25733
پیش‌نیاز(ها): 24012 (فیزیک 2) و 25735 (ریاضی مهندسی)
هم‌نیاز(ها): -
تعداد واحد: 3
مقطع: کارشناسی
توضیحات: -

 
آخرین به‌روزرسانی: 29 / 1 / 1403