25128: تئوری اطلاعات و کدینگ
نام درس: تئوری اطلاعات و کدینگ (Information and Coding Theory)
شماره درس: 25128
پیش‌نیاز(ها): 25111 (مخابرات 1)
هم‌نیاز(ها): -
تعداد واحد: 3
مقطع: کارشناسی ارشد
توضیحات: -

 
آخرین به‌روزرسانی: 1 / 2 / 1403