25167: شبکه‌های مخابرات داده
نام درس: شبکه‌های مخابرات داده (Data Networks)
شماره درس: 25167
پیش‌نیاز(ها): 25112 (مخابرات 2)
هم‌نیاز(ها): -
تعداد واحد: 3
مقطع: کارشناسی ارشد
توضیحات: -

 
آخرین به‌روزرسانی: 3 / 2 / 1403