25763: مخابرات دیجیتال  
نام درس: مخابرات دیجیتال (Digital Communications)
شماره درس: 25763
پیش‌نیاز(ها): 25751 (سیستم‌های مخابراتی)
هم‌نیاز(ها): -
تعداد واحد: 3
مقطع: کارشناسی
توضیحات: -

 
آخرین به‌روزرسانی: 31 / 1 / 1403