25174: شبکه مخابرات داده پیشرفته
نام درس: شبکه مخابرات داده پیشرفته (Advanced Data Network)
شماره درس: 25174
پیش‌نیاز(ها): 25167 (شبکه‌های مخابرات داده)
هم‌نیاز(ها): -
تعداد واحد: 3
مقطع: کارشناسی ارشد
توضیحات: -

 
آخرین به‌روزرسانی: 3 / 2 / 1403