25197: اصول سیستم‌های رادار
نام درس: اصول سیستم‌های رادار (Radar Systems)
شماره درس: 25197
پیش‌نیاز(ها): 25111 (مخابرات 1)
هم‌نیاز(ها): -
تعداد واحد: 3
مقطع: کارشناسی ارشد
توضیحات: -

 
آخرین به‌روزرسانی: 23 / 12 / 1402