25203: آز الکترونیک 2 
نام درس: آز الکترونیک 2 (Electronics Lab 2)
شماره درس: 25203
پیش‌نیاز(ها): -
هم‌نیاز(ها): 25032 (الکترونیک 2)
تعداد واحد: 1
مقطع: کارشناسی
توضیحات: -

 
آخرین به‌روزرسانی: 20 / 1 / 1403