25032: الکترونیک 2
نام درس: الکترونیک 2 (Electronics 2)
شماره درس: 25032
پیش‌نیاز(ها): 25031 (الکترونیک 1) و 25002 (آز الکترونیک 2)
هم‌نیاز(ها): -
تعداد واحد: 3
مقطع: کارشناسی
توضیحات: -

 
آخرین به‌روزرسانی: 18 / 1 / 1403