25204: آز الکترونیک 3 
نام درس: آز الکترونیک 3 (Electronics Lab 3)
شماره درس: 25204
پیش‌نیاز(ها): 25761 (الکترونیک آنالوگ)
هم‌نیاز(ها): -
تعداد واحد: 1
مقطع: کارشناسی
توضیحات: -

 
آخرین به‌روزرسانی: 20 / 1 / 1403