25205: آز الکترونیک صنعتی 
نام درس: آز الکترونیک صنعتی (Industrial Electronics Lab)
شماره درس: 25205
پیش‌نیاز(ها): 25799 (مبانی الکترونیک قدرت)
هم‌نیاز(ها): -
تعداد واحد: 1
مقطع: کارشناسی
توضیحات: -

 
آخرین به‌روزرسانی: 20 / 1 / 1403