25292: طراحی مدارهای الکترونیک برای شرایط سخت
نام درس: طراحی مدارهای الکترونیک برای شرایط سخت (Electronic Circuits Design for Harsh Environments)
شماره درس: 25292
پیش‌نیاز(ها): -
هم‌نیاز(ها): 25253 (طراحی مدارهای CMOS 1)
تعداد واحد: 3
مقطع: کارشناسی ارشد
توضیحات: -

 
آخرین به‌روزرسانی: 23 / 12 / 1402