25325: طراحی ماشین‌های الکتریکی
نام درس: طراحی ماشین‌های الکتریکی (Electric Machines Design)
شماره درس: 25325
پیش‌نیاز(ها): 25062 (ماشین‌های الکتریکی 2)
هم‌نیاز(ها): -
تعداد واحد: 3
مقطع: کارشناسی ارشد
توضیحات: -

 
آخرین به‌روزرسانی: 28 / 12 / 1402