25741: تبدیل انرژی الکتریکی 1 و آزمایشگاه 
نام درس: تبدیل انرژی الکتریکی 1 و آزمایشگاه (Electrical Energy Conversion 1 and Lab)
شماره درس: 25741
پیش‌نیاز(ها): 24012 (فیزیک 2) و 25731 (تئوری مدارهای الکتریکی)
هم‌نیاز(ها): -
تعداد واحد: 4
مقطع: کارشناسی
توضیحات: -

 
آخرین به‌روزرسانی: 29 / 1 / 1403