25332: طراحی اجزای مبدل‌های الکترونیک قدرت
نام درس: طراحی اجزای مبدل‌های الکترونیک قدرت (Design of Power Electronics Converters Components)
شماره درس: 25332
پیش‌نیاز(ها): 25213 (الکترونیک صنعتی)
هم‌نیاز(ها): -
تعداد واحد: 3
مقطع: کارشناسی ارشد
توضیحات: -

 
آخرین به‌روزرسانی: 23 / 12 / 1402