25337: تجدید ساختار سیستم‌های قدرت
نام درس: تجدید ساختار سیستم‌های قدرت (Power Systems Restructuring)
شماره درس: 25337
پیش‌نیاز(ها): 25311 (بررسی سیستم‌های قدرت)
هم‌نیاز(ها): -
تعداد واحد: 3
مقطع: کارشناسی ارشد
توضیحات: -

 
آخرین به‌روزرسانی: 23 / 12 / 1402