25753: تحلیل سیستم‌های انرژی الکتریکی 1  
نام درس: تحلیل سیستم‌های انرژی الکتریکی 1 (Electrical Energy System Analysis 1)
شماره درس: 25753
پیش‌نیاز(ها): 25741 (تبدیل انرژی الکتریکی 1 و آزمایشگاه)
هم‌نیاز(ها): -
تعداد واحد: 3
مقطع: کارشناسی
توضیحات: -

 
آخرین به‌روزرسانی: 31 / 1 / 1403