25363: الکترونیک قدرت 1
نام درس: الکترونیک قدرت 1 (Power Electronics 1)
شماره درس: 25363
پیش‌نیاز(ها): 25213 (الکترونیک صنعتی)
هم‌نیاز(ها): -
تعداد واحد: 3
مقطع: کارشناسی ارشد
توضیحات: -

 
آخرین به‌روزرسانی: 23 / 12 / 1402