25365: کنترل ماشین‌های الکتریکی AC
نام درس: کنترل ماشین‌های الکتریکی AC
(Controlled AC Drive)

شماره درس: 25365
پیش‌نیاز(ها): 25781 (تبدیل انرژی الکتریکی 2)
هم‌نیاز(ها): -
تعداد واحد: 3
مقطع: کارشناسی ارشد
توضیحات: -

 
آخرین به‌روزرسانی: 23 / 12 / 1402