25781: تبدیل انرژی الکتریکی 2
نام درس: تبدیل انرژی الکتریکی 2 (Electrical Energy Converion 2)
شماره درس: 25781
پیش‌نیاز(ها): 25741 (تبدیل انرژی الکتریکی 1 و آزمایشگاه)
هم‌نیاز(ها): -
تعداد واحد: 3
مقطع: کارشناسی
توضیحات: -

 
آخرین به‌روزرسانی: 1 / 2 / 1403