25398: برنامه‌ریزی سیستم‌های قدرت
نام درس: برنامه‌ریزی سیستم‌های قدرت (Power Systems Planning)
شماره درس: 25398
پیش‌نیاز(ها): 25333 (بررسی سیستم‌های قدرت 2)
هم‌نیاز(ها): -
تعداد واحد: 3
مقطع: کارشناسی ارشد
توضیحات: -

 
آخرین به‌روزرسانی: 23 / 12 / 1402