25782: تحلیل سیستم‌های انرژی الکتریکی 2
نام درس: تحلیل سیستم‌های انرژی الکتریکی 2 (Power System Analysis 2)
شماره درس: 25782
پیش‌نیاز(ها): 25753 (تحلیل سیستم‌های انرژی الکتریکی 1)
هم‌نیاز(ها): -
تعداد واحد: 3
مقطع: کارشناسی
توضیحات: -

 
آخرین به‌روزرسانی: 1 / 2 / 1403