25403: آز کنترل 
نام درس: آز کنترل (Control Systems Lab)
شماره درس: 25403
پیش‌نیاز(ها): 25411 (سیستم‌های کنترل خطی)
هم‌نیاز(ها): -
تعداد واحد: 1
مقطع: کارشناسی
توضیحات: -

 
آخرین به‌روزرسانی: 25 / 1 / 1403