25411: سیستم‌های کنترل خطی 
نام درس: سیستم‌های کنترل خطی (Linear Control Systems)
شماره درس: 25411
پیش‌نیاز(ها): 25742 (سیگنال‌ها و سیستم‌ها)
هم‌نیاز(ها): -
تعداد واحد: 3
مقطع: کارشناسی
توضیحات: -

 
آخرین به‌روزرسانی: 25 / 1 / 1403