25443: شبکه‌های عصبی
نام درس: شبکه‌های عصبی (Neural Networks)
شماره درس: 25443
پیش‌نیاز(ها): 25411 (سیستم‌های کنترل خطی)
هم‌نیاز(ها): -
تعداد واحد: 3
مقطع: کارشناسی ارشد
توضیحات: -

 
آخرین به‌روزرسانی: 24 / 12 / 1402