25509: آزمایشگاه اینترنت اشیاء صنعتی 
نام درس: آزمایشگاه اینترنت اشیاء صنعتی (Industrial IoT Lab)
شماره درس: 25509
پیش‌نیاز(ها): 25754 (ساختار کامپیوتر و میکروپروسسور و آز)
هم‌نیاز(ها): -
تعداد واحد: 1
مقطع: کارشناسی
توضیحات: -

 
آخرین به‌روزرسانی: 25 / 1 / 1403