25754: ساختار کامپیوتر و میکروپروسسور و آز  
نام درس: ساختار کامپیوتر و میکروپروسسور و آز (Computer Structure and Microprocessor and Lab)
شماره درس: 25754
پیش‌نیاز(ها): 25743 (مدارهای منطقی و سیستم دیجیتال و آز)
هم‌نیاز(ها): -
تعداد واحد: 4
مقطع: کارشناسی
توضیحات: -

 
آخرین به‌روزرسانی: 29 / 1 / 1403