25553: دید کامپیوتری
نام درس: دید کامپیوتری (Computer Vision)
شماره درس: 25553
پیش‌نیاز(ها): 25765 (پردازش سیگنال‌های دیجیتال)
هم‌نیاز(ها): -
تعداد واحد: 3
مقطع: کارشناسی ارشد
توضیحات: -

 
آخرین به‌روزرسانی: 24 / 12 / 1402