25765: پردازش سیگنال‌های دیجیتال  
نام درس: پردازش سیگنال‌های دیجیتال (Digital Signal Processing)
شماره درس: 25765
پیش‌نیاز(ها): 25742 (سیگنال‌ها و سیستم‌ها)
هم‌نیاز(ها): -
تعداد واحد: 3
توضیحات: -

 
آخرین به‌روزرسانی: 19 / 12 / 1402