25616: اصول مهندسی پزشکی 
نام درس: اصول مهندسی پزشکی (Biomedical Engineering Fundamentals)
شماره درس: 25616
پیش‌نیاز(ها): 25051 (اخبار و سیستم‌ها)
هم‌نیاز(ها): -
تعداد واحد: 3
مقطع: کارشناسی
توضیحات: -

 
آخرین به‌روزرسانی: 25 / 1 / 1403