25702: آز مایکروویو و آنتن‌ها
نام درس: آز مایکروویو و آنتن‌ها (Microwave and Antennas Lab)
شماره درس: 25702
پیش‌نیاز(ها): 25766 (مایکروویو و آنتن‌ها)
هم‌نیاز(ها): -
تعداد واحد: 1
مقطع: کارشناسی
توضیحات: -

 
آخرین به‌روزرسانی: 26 / 1 / 1403