25705: آز مدارهای مخابراتی 
نام درس: آز مدارهای مخابراتی (RF Communication Circuits Lab)
شماره درس: 25705
پیش‌نیاز(ها): -
هم‌نیاز(ها): 25764 (مدارهای مخابراتی)
تعداد واحد: 1
مقطع: کارشناسی
توضیحات: -

 
آخرین به‌روزرسانی: 27 / 1 / 1403