25707: آزمایشگاه کنترل صنعتی
نام درس: آزمایشگاه کنترل صنعتی (Industrial Control Lab)
شماره درس: 25707
پیش‌نیاز(ها): 25791 (کنترل صنعتی)
هم‌نیاز(ها): -
تعداد واحد: 1
مقطع: کارشناسی
توضیحات: -

 
آخرین به‌روزرسانی: 29 / 1 / 1403