25791: کنترل صنعتی
نام درس: کنترل صنعتی (Industrial Control)
شماره درس: 25791
پیش‌نیاز(ها): 25411 (سیستم‌های کنترل خطی) یا 25752 (سیستم‌های کنترل خطی و آز)
هم‌نیاز(ها): 25403 (آز کنترل)
تعداد واحد: 3
مقطع: کارشناسی
آخرین ویرایش: بهمن 1398

توضیحات:
هدف این درس آشنایی با مبانی کنترل صنعتی و کاربردهای آن است.
 
سرفصل‌ها:
 • مقدمه‌ای بر فرآيندهای صنعتی: فرآیند صنعتی، سیگنال‌های ورودی و خروجی، سیگنال‌های مرجع
 • ساختارهای سیستم‌های کنترل صنعتی: درجات آزادی، ساختارهای کنترلی، سیستم‌های متصل، المان‌های غیر خطی
 • شناسایی جعبه خاکستری/ آزمایش‌محور: مدل‌سازی استاتیکی، مدل‌سازی دینامیک برای سیستم‌های مرتبه اول و دوم با تأخیر، فرآیندهای انتگرالی
 • شناسایی جعبه سیاه: آشنایی با روش‌های داده‌محور، روش حداقل مربعات، روش حداقل مربعات تکراری
 • شناسایی تحت حلقه بسته: روش‌های پاسخ فرکانسی، روش پاسخ فرکانسی زیگلر-نیکولز، روش فیدبک رله، توابع توصیفی
 • کنترل PIDهای صنعتی: کنترل‌کننده گسسته، فرم‌های مکانی و سرعتی، اثر جمع‌شدن (اشباع) انتگرال‌گیر
 • معیارهای ارزیابی کارآیی سیستم‌های کنترلی: معیارهای طراحی کنترل‌کننده‌ها، ISE، IAE
 • طراحی کنترل PID توسط روش‌های آزمایشی: تنظیم زمانی زیگلر-نیکولز، روش تنظیم کوهن و کن
 • طراحی کنترل PID توسط روش‌های مدل مرجع: روش طراحی سنتز مستقیم، روش طراحی مدل مرجع
 • پیاده‌سازی کنترل‌کننده‌های صنعتی: مقدمه‌ای بر سیستم‌های DCS، مقدمه‌ای بر PLC، سخت‌افزار، روش‌های برنامه‌ریزی، برنامه‌ریزی نردبانی، توسعه یک برنامه ساده، مثال‌هایی از کاربرد PLC در یک فرآیند صنعتی

مراجع:
 • K. J. Astrom and T.Hagglund, PID controller: Theory, Design, and Tuning, International Society for Measurement and Control, 1995
 • D. E. Seborg, T. F. Edgar and D.A. Mellichamp, Process Dynamics and Control, John Wiley and Sons, 2004
 • G. Stephanopoulos, Chemical Process Control: An Introduction to Theory and Practice, 1984
 • J. J. E. Slotine and W. Li, Applied Nonlinear Control, Prentice Hall, 1991


 
آخرین به‌روزرسانی: 17 / 2 / 1403