25708: آزمایشگاه کنترل دیجیتال 
نام درس: آزمایشگاه کنترل دیجیتال (Digital Control Lab)
شماره درس: 25708
پیش‌نیاز(ها): 25793 (کنترل دیجیتال)
هم‌نیاز(ها): -
تعداد واحد: 1
مقطع: کارشناسی
توضیحات: -

 
آخرین به‌روزرسانی: 29 / 1 / 1403