25793: کنترل دیجیتال
نام درس: کنترل دیجیتال (Digital Control)
شماره درس: 25793
پیش‌نیاز(ها): 25411 (سیستم‌های کنترل خطی) یا 25752 (سیستم‌های کنترل خطی و آز)
هم‌نیاز(ها): -
تعداد واحد: 3
مقطع: کارشناسی
توضیحات: -

 
آخرین به‌روزرسانی: 1 / 2 / 1403