25712: آزمایشگاه تبدیل انرژی الکتریکی 2 
نام درس: آزمایشگاه تبدیل انرژی الکتریکی 2 (Electric Energy Conversion Lab 2)
شماره درس: 25712
پیش‌نیاز(ها): 25781 (تبدیل انرژی الکتریکی 2)
هم‌نیاز(ها): -
تعداد واحد: 1
مقطع: کارشناسی
توضیحات: -

 
آخرین به‌روزرسانی: 29 / 1 / 1403