25716: آزمایشگاه سیستم‌های انرژی الکتریکی 
نام درس: آزمایشگاه سیستم‌های انرژی الکتریکی (Electric Energy Systems Lab)
شماره درس: 25716
پیش‌نیاز(ها): 25782 (تحلیل سیستم‌های انرژی الکتریکی 2)
هم‌نیاز(ها): -
تعداد واحد: 1
مقطع: کارشناسی
توضیحات: -

 
آخرین به‌روزرسانی: 29 / 1 / 1403