25718: آز سیم‌پیچی ماشین‌های الکتریکی 
نام درس: آز سیم‌پیچی ماشین‌های الکتریکی (Electrical Machines Winding Lab)
شماره درس: 25718
پیش‌نیاز(ها): 25741 (تبدیل انرژی الکتریکی 1 و آزمایشگاه)
هم‌نیاز(ها): -
تعداد واحد: 1
مقطع: کارشناسی
توضیحات: -

 
آخرین به‌روزرسانی: 29 / 1 / 1403