25722: آزمایشگاه حفاظت سیستم‌های قدرت 
نام درس: آزمایشگاه حفاظت سیستم‌های قدرت (Power Systems Protection Lab)
شماره درس: 25722
پیش‌نیاز(ها): -
هم‌نیاز(ها): 25786 (حفاظت سیستم‌های قدرت)
تعداد واحد: 1
مقطع: کارشناسی
توضیحات: -

 
آخرین به‌روزرسانی: 29 / 1 / 1403