25786: حفاظت سیستم‌های قدرت
نام درس: حفاظت سیستم‌های قدرت (Power Systems Protection)
شماره درس: 25786
پیش‌نیاز(ها): 25782 (تحلیل سیستم‌های انرژی الکتریکی 2)
هم‌نیاز(ها): -
تعداد واحد: 3
مقطع: کارشناسی
توضیحات: -

 
آخرین به‌روزرسانی: 1 / 2 / 1403