25723: آزمایشگاه سیستم‌های میکروپروسسوری 
نام درس: آزمایشگاه سیستم‌های میکروپروسسوری (Microprocessor Systems Lab)
شماره درس: 25723
پیش‌نیاز(ها): 25771 (طراحی سیستم‌های میکروپروسسوری)
هم‌نیاز(ها): -
تعداد واحد: 1
مقطع: کارشناسی
توضیحات: -

 
آخرین به‌روزرسانی: 29 / 1 / 1403