25771: طراحی سیستم‌های میکروپروسسوری
نام درس: طراحی سیستم‌های میکروپروسسوری (Microprocessor Systems Design)
شماره درس: 25771
پیش‌نیاز(ها): 25754 (ساختار کامپیوتر و میکروپروسسور و آز)
هم‌نیاز(ها): -
تعداد واحد: 3
مقطع: کارشناسی
توضیحات: -

 
آخرین به‌روزرسانی: 1 / 2 / 1403