25724: اصول مهندسی پزشکی 
نام درس: اصول مهندسی پزشکی (Biomedical Engineering Fundamentals)
شماره درس: 25724
پیش‌نیاز(ها): -
هم‌نیاز(ها): 25742 (سیگنال‌ها و سیستم‌ها)
تعداد واحد: 3
مقطع: کارشناسی
توضیحات: -

 
آخرین به‌روزرسانی: 29 / 1 / 1403