25727: آزمایشگاه مهندسی پزشکی 
نام درس: آزمایشگاه مهندسی پزشکی (Biomedical Engineering Lab)
شماره درس: 25727
پیش‌نیاز(ها): -
هم‌نیاز(ها): 25724 (اصول مهندسی پزشکی) یا 25725 (فیزیولوژی)
تعداد واحد: 1
مقطع: کارشناسی
آخرین ویرایش: فروردین 1394

توضیحات:
دانشجویان در این درس با کاربرد ادوات و ابزار دقیق پزشکی و اندازه‌گیری و پردازش اولیه سیگنال‌های حیاتی آشنا می‌گردند. در این راستا، پس از معرفی سیگنال‌های حیاتی، با استفاده از تجهیزات اندازه‌گیری و ابزار دقیق پزشکی مربوطه، به ثبت و پردازش مقدماتی سیگنال‌های حیاتی در آزمایشگاه پرداخته می‌شود.
 
سرفصل‌ها:
  • مقدمه: معرفی کلی ابزار دقیق پزشکی مورد استفاده، قوانین و نحوه استفاده از آنان سیگنال الکترومایوگرام – معرفی و آزمایش
  • سیگنال صدای قلب و الکتروکاردیوگرام – معرفی و آزمایش
  • سیگنال الکتروانسفالوگرام – معرفی و آزمایش
  • فشار، جریان و حجم خون - معرفی و آزمایش اندازه‌گیری فشار خون
  • سیگنال الکترواکولوگرام – معرفی و آزمایش

مراجع:
  • J. G. Webster, Medical Instrumentation Application and Design, Wiley, 2010
  • J. G. Webster, Bioinstrumentation, Wiley, 2004


 
آخرین به‌روزرسانی: 20 / 3 / 1403