25727: آزمایشگاه مهندسی پزشکی 
نام درس: آزمایشگاه مهندسی پزشکی (Biomedical Engineering Lab)
شماره درس: 25727
پیش‌نیاز(ها): -
هم‌نیاز(ها): 25724 (اصول مهندسی پزشکی) یا 25725 (فیزیولوژی)
تعداد واحد: 1
مقطع: کارشناسی
توضیحات: -

 
آخرین به‌روزرسانی: 29 / 1 / 1403