25737: مقدمه‌ای بر یادگیری ماشین 
نام درس: مقدمه‌ای بر یادگیری ماشین (Introduction to Machine Learning)
شماره درس: 25737
پیش‌نیاز(ها): 25732 (آمار و احتمال مهندسی)
هم‌نیاز(ها): -
تعداد واحد: 3
مقطع: کارشناسی
توضیحات: -

 
آخرین به‌روزرسانی: 29 / 1 / 1403