25738: آشنایی با سیستم‌های رباتیک 
نام درس: آشنایی با سیستم‌های رباتیک (Introduction to Robotic Systems)
شماره درس: 25738
پیش‌نیاز(ها): 25742 (سیگنال‌ها و سیستم‌ها)
هم‌نیاز(ها): -
تعداد واحد: 3
مقطع: کارشناسی
توضیحات: -

 
آخرین به‌روزرسانی: 29 / 1 / 1403