25731: تئوری مدارهای الکتریکی 
نام درس: تئوری مدارهای الکتریکی (Electric Circuits Theory)
شماره درس: 25731
پیش‌نیاز(ها): 22034 (معادلات دیفرانسیل) و 25720 (آشنایی با مهندسی برق) و 25759 (مدارهای الکتریکی و آزمایشگاه)
هم‌نیاز(ها): -
تعداد واحد: 3
مقطع: کارشناسی
توضیحات: -

 
آخرین به‌روزرسانی: 29 / 1 / 1403